Hitta hit

Följ väg 136 från Ölandsbron söderut ca 25 km. Efter Kastlösa och Bjärby tas av mot Kalmarsund. Följ pilarna mot Hammarby, Sandvik och Degerhamn. Ca 500 m efter Sandvik (Badplats) passeras en vitkalkad ladugård (alldeles intill vägen) och en mindre väg ner till Kalmarsund. 75 m därefter mot Kalmarsund är nerfarten till Blåkvista. Huset ligger ca 100 m från vägen.

karta